Ego State en Egofix

De naam Egofix is een knipoog naar Ego State therapie.

Ego State therapie?

Ja, we bestaan allemaal uit verschillende Ego-States (deelpersoonlijkheden). Deze maken onderdeel uit van een normale, gezonde psyche en moeten niet verward worden met een dissociatieve stoornis of een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Een gemiddeld persoon heeft zo’n 5-15 verschillende Ego States die om en om op de voorgrond treden (geactiveerd worden) tijdens een normale week.

De ene keer zal het de muzikale ‘ik’ zijn, de andere keer de vrolijke ‘ik’, de getraumatiseerde ‘ik’, de angstige ‘ik’, de werkende ‘ik’, de boze ‘ik’, de logische ‘ik’ etcetc….

Dmv Ego State Therapie kunnen de getraumatiseerde, boze, gefrustreerde ‘ikken’ worden gelokaliseerd. van daaruit kan de persoon in kwestie ze beter leren kennen, eventueel trauma verwerken en de deelpersoonlijkheden in hun voordeel leren gebruiken (kiezen wanneer we in welk deel we gaan zitten in een bepaalde situatie).

Ook kunnen innerlijke conflicten worden opgelost danwel vermeden worden en de persoon in kwestie ervaart een innerlijke balans.

Dat is wat je bij Egofix nastreeft, dat je authentiek kunt handelen in het dagelijks leven, zonder dat er getraumatiseerde Ego States zijn die jouw gemoedsrust bepalen of je zelfs vanuit emotie laten reageren.

Klik op een icoontje om deze blogpost te delen!