Mijn werkwijze is een flow van actie en reactie

Soepel schakelen tussen de linies

Mijn therapie is erop gericht om terug te gaan naar de bron van de verstoorde balans, zodat je als mens je eigen ‘ik’ uiteindelijk zelf duurzaam kunt herstellen. Daarbij probeer ik direct aanwezige weggedrukte spanning op te pikken, om al na het kleinste signaal preventief te kunnen zijn. Vervolgens stellen we samen een masterplan op, dat kan bestaan uit één of meerdere modules. Toch werk ik niet volgens een vast protocol, maar ga ik juist gericht en specifiek in op de essentie van het probleem. Ik kijk per keer wat op dát moment de hoogste urgentie heeft en wat op dát moment het beste traject is. Deze extra flexibele benadering, deze stroom van actie en reactie, is de kern van psychodynamica. Om in sporttermen te blijven: we kijken samen welke invloed jouw capaciteiten hebben op het team en jouw positie daarin.

Zowel individu als team krijgen aandacht in mijn therapie

Spelen volgens het 1-op-1 systeem

Zoveel mogelijk uitgaan van het individu, maar toch passen binnen een team? Dat klinkt misschien tegenstrijdig. En toch is dat in alle opzichten de kern van ons menszijn. We maken allemaal deel uit van ‘teams’ om ons heen. Soms zonder er zelf voor te kiezen: gewoon omdat we altijd tot een familie behoren, met een verleden en een toekomst. Soms omdat we er bewust voor gaan: ons werk, een vriendengroep, een sportclub, een stad, een land. Allemaal autonome systemen waarin je als mens meedraait. Daarom geef ik het individu én het team allebei een plek in mijn therapie. In dat 1-op-1 systeem krijgen we het snelste grip op de onbewuste patronen die jou in je dagelijks leven beïnvloeden.

Patronen herkennen en doorbreken

Innerlijk Kind-werk

Een deel van jezelf uit je kindertijd noemen we een innerlijk kinddeel. Ervaringen uit de kindertijd kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten van toen je nog kind was. Dit komt omdat we ‘overlevingsstrategieën’ hebben ontwikkeld n.a.v. onze ervaringen als kind. Daardoor kan het zijn dat je té perfectionistisch bent geworden en alles zelf doet, jezelf wegcijfert of terugtrekt, weinig of geen vertrouwen hebt in andere mensen of misschien wel verslaafd bent. Deze strategieën hebben impact op hoe jij functioneert in het dagelijks leven en in de teams waar je deel van uitmaakt.

Meestal ben je je niet bewust van je innerlijke kinddelen. Wél weet je dat je bepaald gedrag vertoont of gedachten hebt die vaak terugkomen en anders weet je omgeving die wel te benoemen. Als je een bepaald patroon van jezelf wilt doorbreken of weer toegang wilt krijgen tot de gewenste kwaliteiten, dan is het werken met innerlijke kinddelen een goede manier om dat te realiseren.

Egofix is aangesloten bij:

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg
Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg