Tijdens de intake wordt medicijngebruik besproken en tevens bepaald of dit belemmerend is voor een Egofix traject