Egofix doet er alles aan om de dossiers te beveiligen. Persoonsgegevens worden apart bewaard van de dossiers en deze zijn tevens geanonimiseerd.

Dossiers worden beveiligd digitaal opgeslagen en er zijn afspraken gemaakt met collega therapeuten indien er zich iets onverwachts voordoet en de dossiers overgenomen dienen te worden door een collega.

Aantekeningen en papieren dossiers worden alleen gedurende het traject in een afgesloten kast bewaard. Zodra het traject is afgesloten worden papieren dossiers gedigitaliseerd en vernietigd.

Egofix heeft een beroepsgeheim en zal geen informatie die uit het traject komt met derden delen, tenzij hier door cliënt specifiek om wordt gevraagd.